Gå direkt till innehållet
Decentraliserad byrå

Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (ACER)

ACER

Acer ska bidra till att EU-marknaden för gas och el fungerar som den ska. Byrån hjälper de nationella tillsynsmyndigheterna att utöva sin verksamhet på EU-nivå och samordnar vid behov deras arbete.

Det här gör Acer rent konkret:

  • Kompletterar och samordnar de nationella tillsynsmyndigheternas arbete.
  • Hjälper till att ta fram regler för europiska nät.
  • Fattar vid behov bindande beslut om villkoren för infrastruktur över gränserna i fråga om tillträde och driftssäkerhet.
  • Ger EU-institutionerna råd i frågor som gäller el och naturgas.
  • Övervakar och rapporterar om marknaderna för el och naturgas.
  • Övervakar grossistmarknaderna för energi för att upptäcka och avskräcka marknadsmissbruk, i nära samarbete med EU-ländernas tillsynsmyndigheter (uppdrag som byrån fick 2012 enligt EU:s förordning 1227/2011 om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi).

Se också

EU:s institutionskatalog ”Who is who”

Kontakt

Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (ACER)

Namn
Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (ACER)
Webbplats
https://www.acer.europa.eu
E-post
infoatacer [dot] europa [dot] eu
Telefon
+386 8 205 34 00
Fax
+386 8 205 34 13
Postadress
Trg republike 3, 1000 Ljubljana, Slovenien