Skip to main content

Fakta och siffror

Organisation

Läs om hur EU-budgeten används och vilka länder som infört euron och ingår i Schengenområdet.

Ekonomi

EU fungerar som en inre marknad för sina medlemsländer och är viktig på världsmarknaden.

Livet i EU

Information om EU-ländernas yta och folkmängd, levnadsstandard, utbildning, transporter och energi.