Gå direkt till innehållet

En inre marknad utan gränser

EU vill att alla EU-medborgare ska kunna studera, bo, handla, arbeta och pensionera sig i vilket EU-land som helst och få tillgång till produkter i hela EU. Därför kan varor, tjänster, kapital och människor röra sig fritt på EU:s inre marknad. Genom att ta bort tekniska, rättsliga och byråkratiska hinder ser EU också till att medborgarna och företagen fritt kan handla och göra affärer.

EU håller även på att bilda en kapitalmarknadsunion som ska göra det lättare för småföretagen att skaffa kapital och göra EU mer attraktivt för investerare. Med den digitala inre marknaden kommer friheterna på marknaden dessutom att digitaliseras med hjälp av EU-omfattande regler för telekomtjänster, upphovsrätt och dataskydd.

Det återstår dock vissa hinder och EU försöker därför ytterligare harmonisera

  • de nationella skattesystemen
  • de nationella marknaderna för finansiella tjänster, energi och transport
  • de olika reglerna, standarderna och lösningarna för e-handel
  • reglerna för erkännande av yrkeskvalifikationer.

Närliggande politikområden