Skip to main content

Bevara och främja lojal konkurrens

EU:s konkurrensregler ska se till att företagen har rättvisa och lika villkor och att det finns utrymme för innovation, enhetliga standarder och näringslivsutveckling, särskilt för småföretagen.

EU-kommissionen övervakar och utreder konkurrensbegränsande metoder, fusioner och statligt stöd så att företagen i EU kan konkurrera på lika villkor, samtidigt som man säkerställer valfrihet och rättvisa priser för konsumenterna.

Storföretagen får inte använda sin förhandlingsstyrka och ställa villkor som gör det svårt för deras leverantörer eller kunder att göra affärer med storföretagens konkurrenter. Kommissionen kan bötfälla företag som utnyttjar sin ställning, eftersom det leder till högre priser och ett mindre utbud för konsumenterna.

Kommissionens befogenheter att undersöka och stoppa överträdelser av EU:s konkurrensregler kontrolleras internt. Kommissionens beslut kan dessutom prövas rättsligt i EU-domstolen.

EU går i spetsen för det internationella samarbetet på konkurrensområdet och främjar och föreslår god praxis. EU var med och grundade det internationella konkurrensnätverket ICN och samarbetar med nationella och internationella organ för att bedöma eventuella överträdelser av konkurrensreglerna.

Nyheter

21 januari 2022
European Commission Press release Brussels, 21 Jan 2022 The European Commission has approved under EU State aid rules the map of France for granting regional aid from 1 January 2022 to 31 December 2027 within the framework of the revised Regional aid Guidelines (‘RAG').
20 januari 2022
European Commission Press release Brussels, 20 Jan 2022 The European Commission has approved under EU State aid rules Austria's map for granting regional aid from 1 January 2022 to 31 December 2027 within the framework of the revised Regional aid Guidelines (‘RAG').

Närliggande politikområden