Skip to main content

Hospodářská soutěž

Spravedlivá hospodářská soutěž a její prosazování v praxi

Účelem pravidel EU pro hospodářskou soutěž je zajistit pro všechny podniky stejné a spravedlivé podmínky. Unie zároveň usiluje o to, aby byl ponechán dostatečný prostor pro inovace, vznik společných norem a rozvoj malých podniků.

Evropská komise sleduje a vyšetřuje případy spojení podniků, státní podpory a také praktiky, které hospodářskou soutěž potenciálně narušují, aby tak zajistila podnikům v EU rovné podmínky a spotřebitelům dostatečnou nabídku produktů a odpovídající ceny.

Velké podniky nesmějí svou silnější vyjednávací pozici zneužívat k tomu, aby si stanovily takové podmínky, které by dodavatelům či zákazníkům znemožňovaly obchodovat s jejich konkurenty. Komise může za takové jednání ukládat sankce, jelikož se jím spotřebitelům zvyšují ceny nebo omezuje výběr.

Pravomoci Komise týkající se vyšetřování případů nekalých praktik hospodářské soutěže a jejich postihů podléhají systému kolektivních vnitřních brzd a protivah a rovněž přezkumu ze strany Evropského soudního dvora.

Evropská unie stojí v čele snah o mezinárodní spolupráci v oblasti hospodářské soutěže – předkládá a prosazuje osvědčené postupy. Je zakládajícím členem Mezinárodní sítě pro hospodářskou soutěž (ICN) a při posuzování možného porušení pravidel hospodářské soutěže spolupracuje s globálními organizacemi i vnitrostátními subjekty jednotlivých zemí.

Aktuality

21 leden 2022
European Commission Press release Brussels, 21 Jan 2022 The European Commission has approved under EU State aid rules the map of France for granting regional aid from 1 January 2022 to 31 December 2027 within the framework of the revised Regional aid Guidelines (‘RAG').
20 leden 2022
European Commission Press release Brussels, 20 Jan 2022 The European Commission has approved under EU State aid rules Austria's map for granting regional aid from 1 January 2022 to 31 December 2027 within the framework of the revised Regional aid Guidelines (‘RAG').