Skip to main content

Hospodářská soutěž

Spravedlivá hospodářská soutěž a její prosazování v praxi

Účelem pravidel EU pro hospodářskou soutěž je zajistit pro všechny podniky stejné a spravedlivé podmínky. Unie zároveň usiluje o to, aby byl ponechán dostatečný prostor pro inovace, vznik společných norem a rozvoj malých podniků.

Evropská komise sleduje a vyšetřuje případy spojení podniků, státní podpory a také praktiky, které hospodářskou soutěž potenciálně narušují, aby tak zajistila podnikům v EU rovné podmínky a spotřebitelům dostatečnou nabídku produktů a odpovídající ceny.

Velké podniky nesmějí svou silnější vyjednávací pozici zneužívat k tomu, aby si stanovily takové podmínky, které by dodavatelům či zákazníkům znemožňovaly obchodovat s jejich konkurenty. Komise může za takové jednání ukládat sankce, jelikož se jím spotřebitelům zvyšují ceny nebo omezuje výběr.

Pravomoci Komise týkající se vyšetřování případů nekalých praktik hospodářské soutěže a jejich postihů podléhají systému kolektivních vnitřních brzd a protivah a rovněž přezkumu ze strany Evropského soudního dvora.

Evropská unie stojí v čele snah o mezinárodní spolupráci v oblasti hospodářské soutěže – předkládá a prosazuje osvědčené postupy. Je zakládajícím členem Mezinárodní sítě pro hospodářskou soutěž (ICN) a při posuzování možného porušení pravidel hospodářské soutěže spolupracuje s globálními organizacemi i vnitrostátními subjekty jednotlivých zemí.