Põhisisu juurde

Ausa konkurentsi tavade säilitamine ja edendamine

Konkurentsi käsitlevate ELi eeskirjade eesmärk on tagada ettevõtjatele õiglased ja võrdsed tingimused, jättes samal ajal ruumi ka innovatsioonile, nõuete ühtlustamisele ning väikeettevõtjate arengule.

Euroopa Komisjon jälgib ja uurib konkurentsi moonutavat äritegevust, ühinemisi ja riigiabi, et tagada ELi ettevõtjatele võrdsed äritingimused, tarbijatele aga valikuvõimaluse ja õiglase hinnakujunduse.

Suurettevõtjatel on keelatud kasutada oma läbirääkimispositsiooni, et kehtestada tingimusi, mis raskendavad tarnijatel või klientidel kauplemist nende konkurentidega. Komisjon võib sellise tegevuse eest ettevõtjat trahvida, sest see toob tarbijate jaoks kaasa kõrgemad hinnad ja/või väiksema valiku.

Komisjoni volituste suhtes uurida ja tõkestada ELi konkurentsieeskirjade rikkumisi kohaldatakse sisemist kontrolli- ja tasakaalustussüsteemi ning nende seaduslikkust kontrollivad Euroopa kohtud.

EL on ka üks konkurentsi valdkonnas tehtava rahvusvahelise koostöö eestvedajaid, kes tutvustab ja pakub välja parimaid tavasid. EL oli rahvusvahelise konkurentsivõrgustiku (ICN) asutajaliige ning on partnerlussuhetes üleilmsete ja riiklike asutustega, et hinnata võimalikke konkurentsieeskirjade rikkumisi.