Skip to main content

Ausa konkurentsi tavade säilitamine ja edendamine

Konkurentsi käsitlevate ELi eeskirjade eesmärk on tagada ettevõtjatele õiglased ja võrdsed tingimused, jättes samal ajal ruumi ka innovatsioonile, nõuete ühtlustamisele ning väikeettevõtjate arengule.

Euroopa Komisjon jälgib ja uurib konkurentsi moonutavat äritegevust, ühinemisi ja riigiabi, et tagada ELi ettevõtjatele võrdsed äritingimused, tarbijatele aga valikuvõimaluse ja õiglase hinnakujunduse.

Suurettevõtjatel on keelatud kasutada oma läbirääkimispositsiooni, et kehtestada tingimusi, mis raskendavad tarnijatel või klientidel kauplemist nende konkurentidega. Komisjon võib sellise tegevuse eest ettevõtjat trahvida, sest see toob tarbijate jaoks kaasa kõrgemad hinnad ja/või väiksema valiku.

Komisjoni volituste suhtes uurida ja tõkestada ELi konkurentsieeskirjade rikkumisi kohaldatakse sisemist kontrolli- ja tasakaalustussüsteemi ning nende seaduslikkust kontrollivad Euroopa kohtud.

EL on ka üks konkurentsi valdkonnas tehtava rahvusvahelise koostöö eestvedajaid, kes tutvustab ja pakub välja parimaid tavasid. EL oli rahvusvahelise konkurentsivõrgustiku (ICN) asutajaliige ning on partnerlussuhetes üleilmsete ja riiklike asutustega, et hinnata võimalikke konkurentsieeskirjade rikkumisi.

Uudised

21 jaanuar 2022
European Commission Press release Brussels, 21 Jan 2022 The European Commission has approved under EU State aid rules the map of France for granting regional aid from 1 January 2022 to 31 December 2027 within the framework of the revised Regional aid Guidelines (‘RAG').
20 jaanuar 2022
European Commission Press release Brussels, 20 Jan 2022 The European Commission has approved under EU State aid rules Austria's map for granting regional aid from 1 January 2022 to 31 December 2027 within the framework of the revised Regional aid Guidelines (‘RAG').