Skip to main content

Ettevõtlus ja tööstus

Euroopa ettevõtluse ja tööstuse tuleviku toetamine

ELi poliitika aitab muuta ELi tööstuse ja ettevõtted konkurentsivõimelisemaks ning edendab töökohtade loomist ja majanduskasvu, luues ettevõtlussõbraliku keskkonna.

Võttes arvesse üleilmastumist ning suurenevat vajadust konkureerida tärkava turumajandusega riikidega, sõltub Euroopa pikaajaline majanduslik jõukus tema tööstusbaasi tugevusest, mitte üksnes teenustest ja pankadest. Teadusuuringud ja innovatsioon on olulised selliste tehnoloogiate ja lähenemisviiside väljatöötamisel, mis tagavad Euroopa tööstussektori tuleviku.

Mitmed ELi programmid aitavad väikestel ja keskmise suurusega ettevõtjatel (VKEdel) pääseda juurde rahalistele vahenditele ja turgudele ning toetavad ettevõtlust, ettevõtete loomist, rahvusvahelistumist ja majanduskasvu.

EL püüab kõrvaldada veel eksisteerivad kaubandustõkked ning vältida uute tekkimist, edendades ettevõtlus- ja tarbijasõbralikku ELi turgu, mis põhineb lihtsatel, läbipaistvatel ning ühtlastel eeskirjadel ja standarditel.