Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Επιχειρήσεις και βιομηχανία

Στήριξη του μέλλοντος των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας στην Ευρώπη

Η ενωσιακή πολιτική συμβάλλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας και των επιχειρήσεών της ΕΕ και προωθεί τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την οικονομική ανάπτυξη χάρη στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος φιλικού προς τις επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης και του εντεινόμενου ανταγωνισμού από τις αναδυόμενες οικονομίες, η μακροπρόθεσμη οικονομική ευημερία της Ευρώπης εξαρτάται από την ισχύ της βιομηχανικής της βάσης, και όχι μόνον από τις υπηρεσίες και τις τράπεζες. Η έρευνα και η καινοτομία διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην ανάπτυξη τεχνολογιών και προσεγγίσεων που διασφαλίζουν το μέλλον του ευρωπαϊκού μεταποιητικού τομέα.

Διάφορα προγράμματα της ΕΕ βοηθούν τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) να έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση και τις αγορές και στηρίζουν την επιχειρηματικότητα, καθώς και τη δημιουργία, τη διεθνοποίηση και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Η ΕΕ καταβάλλει προσπάθειες για να εξαλείψει τα εμπόδια που εξακολουθούν να υπάρχουν στο εμπόριο και να αποτρέψει τη δημιουργία νέων, προωθώντας μια αγορά πιο φιλική προς τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές, η οποία θα βασίζεται σε διαφανείς, απλούς και συνεπείς κανόνες και πρότυπα.