Skip to main content

Yritykset ja teollisuus

Tuki EU:n yrityksille ja teollisuudelle

EU:n yrityspolitiikan tavoitteena on edistää teollisuus- ja yritystoiminnan kilpailukykyä. Yrityspolitiikalla pyritään luomaan yrityksille suotuisa toimintaympäristö ja siten lisäämään työpaikkoja ja talouskasvua.

Globalisaatio ja nousevan talouden maista tuleva kasvava kilpailu merkitsevät, että EU:n pitkän aikavälin taloudellinen hyvinvointi riippuu ensi sijassa unionin teollisuusperustan vahvuudesta eikä niinkään esimerkiksi palvelu- ja pankkisektoreista. Tutkimus ja innovointi on keskeisessä asemassa, kun kehitetään teknologioita ja toimintamalleja, joilla varmistetaan valmistusteollisuuden tulevaisuus EU:ssa.

Useilla EU-ohjelmilla autetaan pk-yrityksiä saamaan rahoitusta ja pääsemään markkinoille. Lisäksi niillä tuetaan yrittäjyyttä ja yritysten perustamista sekä kansainvälistymistä ja kasvua.

EU:n tavoitteena on poistaa jäljellä olevia kaupan esteitä ja välttää uusien esteiden luomista sisämarkkinoilla. Tähän pyritään edistämällä yrityksille suotuisia ja kuluttajaystävällisiä sisämarkkinoita, jotka perustuvat avoimiin, yksinkertaisiin ja johdonmukaisiin sääntöihin ja vaatimuksiin.

Uutiset