Siirry pääsisältöön

Yritykset ja teollisuus

Tuki EU:n yrityksille ja teollisuudelle

EU:n yrityspolitiikan tavoitteena on edistää teollisuus- ja yritystoiminnan kilpailukykyä. Yrityspolitiikalla pyritään luomaan yrityksille suotuisa toimintaympäristö ja siten lisäämään työpaikkoja ja talouskasvua.

Globalisaatio ja nousevan talouden maista tuleva kasvava kilpailu merkitsevät, että EU:n pitkän aikavälin taloudellinen hyvinvointi riippuu ensi sijassa unionin teollisuusperustan vahvuudesta eikä niinkään esimerkiksi palvelu- ja pankkisektoreista. Tutkimus ja innovointi on keskeisessä asemassa, kun kehitetään teknologioita ja toimintamalleja, joilla varmistetaan valmistusteollisuuden tulevaisuus EU:ssa.

Useilla EU-ohjelmilla autetaan pk-yrityksiä saamaan rahoitusta ja pääsemään markkinoille. Lisäksi niillä tuetaan yrittäjyyttä ja yritysten perustamista sekä kansainvälistymistä ja kasvua.

EU:n tavoitteena on poistaa jäljellä olevia kaupan esteitä ja välttää uusien esteiden luomista sisämarkkinoilla. Tähän pyritään edistämällä yrityksille suotuisia ja kuluttajaystävällisiä sisämarkkinoita, jotka perustuvat avoimiin, yksinkertaisiin ja johdonmukaisiin sääntöihin ja vaatimuksiin.