Siirry pääsisältöön

Tutkimus ja innovointi

EU innovaatioiden edistäjänä

Tutkimukseen ja innovointiin tehtävät investoinnit ovat investointeja Euroopan tulevaisuuteen. Ne auttavat meitä kilpailemaan maailmanlaajuisesti ja säilyttämään ainutlaatuisen yhteiskuntamallimme. Niillä parannetaan miljoonien ihmisten jokapäiväistä elämää Euroopassa ja muualla maailmassa, mikä auttaa ratkaisemaan joitakin suurimmista yhteiskunnallisista haasteista.

EU:n tutkimus- ja innovointituella saadaan lisäarvoa, kun läpimurtojen kannalta välttämätön tutkimusryhmien välinen yhteistyö eri maiden ja tieteenalojen välillä lisääntyy.

EU tarjoaa monivuotisten tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmien kautta rahoitusta, jonka tavoitteena on

  • lujittaa EU:n asemaa tiedemaailmassa
  • turvata teollisuuden innovointijohtajuus, mukaan luettuina investoinnit avainteknologioihin, toimenpiteet pääoman saatavuuden lisäämiseksi sekä tuki pienyrityksille
  • tukea keskeisten yhteiskunnallisten aiheiden tutkimusta (esimerkiksi ilmastonmuutos, kestävä liikenne ja uusiutuva energia)
  • varmistaa, että teknologiset läpimurrot jalostetaan kaupallisesti elinkelpoisiksi tuotteiksi teollisuuden ja hallitusten välisten kumppanuuksien avulla
  • tehostaa kansainvälistä tutkimus- ja innovointiyhteistyötä.

 

EU:n tutkimus- ja innovointitoimintaa hallinnoivat useat eri pääosastot, virastot ja elimet, ja tulosten, tietojen ja datan jakamisessa käytetään seuraavia kanavia:

Publication

Video gallery