Przejdź do treści głównej

Badania naukowe i innowacje

Czołowe innowacje poprzez badania naukowe w UE

Inwestycje w badania naukowe i innowacje to inwestycje w przyszłość Europy. Pozwalają nam one konkurować na rynku światowym oraz zachować nasz wyjątkowy model społeczny. Pozwalają podnieść poziom życia milionów ludzi w Europie i na całym świecie, gdyż pomagają rozwiązać niektóre z naszych największych problemów społecznych.

Wsparcie UE na rzecz badań naukowych i innowacji generuje wartość dodaną przez zachęcanie do współpracy pomiędzy zespołami badawczymi z różnych państw i dyscyplin, co ma kluczowe znaczenie dla dokonywania przełomowych odkryć.

Za pośrednictwem swoich wieloletnich programów ramowych w zakresie badań naukowych i innowacji UE udostępnia środki finansowe w celu:

  • wzmocnienia pozycji Unii w dziedzinie nauki
  • wzmocnienia innowacji przemysłowych, m.in. poprzez inwestycje w kluczowe technologie, lepszy dostęp do kapitału i wsparcie dla małych firm
  • poszukiwania rozwiązań najważniejszych problemów społecznych, takich jak zmiany klimatu, transport przyjazny dla środowiska, energia ze źródeł odnawialnych
  • zagwarantowania, że odkrycia naukowe zostaną wykorzystane do produkcji pożytecznych towarów posiadających rzeczywisty potencjał komercyjny – poprzez nawiązanie współpracy między przedstawicielami przemysłu i rządów
  • zintensyfikowania współpracy międzynarodowej w dziedzinie badań naukowych i innowacji.

 

W zarządzaniu unijnymi działaniami w zakresie badań naukowych i innowacji uczestniczy szereg departamentów, agencji i organów, a wyniki, wiedza i dane udostępniane są na tych stronach internetowych:

Publication

Obszary działalności UE związane z tym tematem

Video gallery