Přejít na hlavní obsah

Výzkum a inovace

Na špičce v inovacích díky špičkovému evropskému výzkumu

Investice do výzkumu a inovací jsou investicemi do budoucnosti Evropy. Díky výzkumu a inovacím totiž můžeme být konkurenceschopní v celosvětovém měřítku a zachovat si náš jedinečný sociální model. Výzkum a inovace zároveň přispívají ke zlepšení každodenního života milionů lidí v Evropě i na celém světě, protože pomáhají vyřešit některé z našich největších společenských problémů.

Podpora EU určená na výzkum a inovace vytváří přidanou hodnotu tím, že podporuje spolupráci napříč výzkumnými týmy, zeměmi a disciplínami, což má zásadní význam pro vytváření průlomových objevů.

Prostřednictvím víceletých rámcových programů pro výzkum a inovace poskytuje EU finanční prostředky na:

  • posilování pozice EU na poli vědy
  • posilování průmyslových inovací, včetně investic do klíčových technologií a lepšího přístupu ke kapitálu a podpory pro malé podniky
  • řešení nejtíživějších sociálních problémů, jako je změna klimatu, udržitelnost dopravy a obnovitelné zdroje energie
  • přeměnu průlomových technologických objevů na životaschopné produkty s reálným obchodním potenciálem, a to prostřednictvím partnerství s průmyslem a vládami
  • zintenzívnění mezinárodní spolupráce v těchto oblastech

 

Výzkumnou a inovační činnost EU řídí různá oddělení, agentury a orgány a jejich výsledky, poznatky a data se sdílí:

Publication

Video gallery