Skip to main content

Forskning og innovation

Forskning baner vej for innovation

Investering i forskning og innovation er investering i Europas fremtid. Investeringer hjælper os i den globale konkurrence og med at bevare vores unikke samfundsmodel. Investeringerne forbedrer det daglige liv for millioner af mennesker her i Europa og rundt om i verden ved at løse nogle af vores samfunds største udfordringer.

EU-støtte til forskning og innovation skaber værdi ved at tilskynde til samarbejde mellem forskningsteams på tværs af lande og fag, hvilket er afgørende for at gøre banebrydende opdagelser.

Gennem sine flerårige rammeprogrammer for forskning og innovation yder EU støtte til at:

  • styrke EU’s position inden for forskning
  • styrke industriel innovation – blandt andet investering i vigtige teknologier, bedre adgang til kapital og støtte til små virksomheder
  • finde løsninger på store samfundsmæssige spørgsmål som klimaforandringer, bæredygtig transport og vedvarende energi
  • sikre, at teknologiske gennembrud udvikles til rentable produkter med et reelt kommercielt potentiale – ved at opbygge partnerskaber mellem erhvervslivet og myndighederne
  • øge det internationale samarbejde om forskning og innovation

 

EU's forsknings- og innovationsaktiviteter forvaltes gennem en række afdelinger, agenturer og organer, og resultater, viden og data deles gennem:

Publikation

Videogalleri