Gå til hovedindholdet

Mod et grønnere og mere bæredygtigt Europa

EU's borgere har gavn af nogle af verdens højeste miljøstandarder. EU og medlemslandene har en miljøpolitisk vision om, hvor vi skal være inden 2050 og har sat klare mål frem mod 2020. Visionen og målene skal indfries ved hjælp af særlige forskningsprogrammer, lovgivning og finansiering og betyder, at vi skal:

Der arbejdes på flere fronter for at beskytte EU's udryddelsestruede arter og naturområder, garantere sikkert drikke- og badevand, forbedre luftkvaliteten og forvaltningen af affald og mindske virkningerne af skadelige kemikalier.

Miljøbeskyttelse og innovation hjælper med at skabe nye forretnings- og beskæftigelsesmuligheder, som stimulerer yderligere investeringer. Grøn vækst har en central plads i EU-politikken for at sikre, at Europas økonomiske vækst er miljømæssigt bæredygtig. EU spiller også en vigtig rolle med hensyn til at fremme bæredygtig udvikling på globalt plan.

Relaterede EU-emner