Direct naar de inhoud

De weg naar een groener en duurzamer Europa

De EU hanteert milieunormen die tot de strengste ter wereld behoren. Daar zijn alle EU-burgers bij gebaat. De EU en de regeringen van de EU-landen hebben duidelijke doelstellingen vastgelegd als leidraad voor het Europees milieubeleid tot 2020 en voor een visie die verder gaat dan dat, namelijk waar we in 2050 willen staan met speciale onderzoeksprogramma's, wetgeving en financiering. We moeten:

Op veel manieren zet de EU zich in voor bedreigde soorten en natuurgebieden, de kwaliteit van ons drink- en zwemwater, een betere luchtkwaliteit en beter afvalbeheer, en beperkt zij de gevolgen van schadelijke chemische stoffen.

Milieubescherming en innovatie dragen bij tot de oprichting van nieuwe bedrijven en banengroei, wat weer leidt tot meer investeringen. Groene groei vormt de kern van het EU-beleid en moet ervoor zorgen dat de economische groei ook duurzaam is voor het milieu. Ook op het wereldtoneel is de EU een actieve promotor van duurzame ontwikkeling.

Verwante EU-thema's