Skip to main content
Vlajka Európskej únie Vlajka Európskej únie

Životné prostredie

Na ceste k ekologickejšej a udržateľnejšej Európe

Občania EÚ sú chránení jednými z najprísnejších environmentálnych noriem na svete. EÚ a vlády členských štátov s podporou špecializovaných výskumných programov, právnych predpisov a financovania stanovili jasné ciele európskej environmentálnej politiky do roku 2020, ako aj víziu do roku 2050:

V mnohých oblastiach prebiehajú práce na ochrane ohrozených druhov a prírodných oblastí v EÚ, zaistení bezpečnej pitnej vody a vody na kúpanie, zlepšení kvality ovzdušia a nakladania s odpadom, ako aj na znížení účinkov škodlivých chemických látok.

Ochrana životného prostredia a inovácie pomáhajú vytvárať nové príležitosti pre podnikanie a zamestnanosť, ktoré stimulujú ďalšie investície. Základom politiky EÚ je ekologický rast, ktorý zabezpečuje, aby hospodársky rast Európy bol trvalo udržateľný z hľadiska životného prostredia. EÚ takisto zohráva kľúčovú úlohu pri podpore trvalo udržateľného rozvoja na globálnej úrovni.

Aktuality

26 september 2022
European Commission Press release Brussels, 26 Sep 2022 Thanks to the Just Transition Fund (JTF) Programme adopted by the Commission today, Czechia will receive €1.64 billion in EU grants to support the country's efforts to phase out coal-fired power by 2033 and ensure a fair transition to climate...