Direct la conținutul principal

Către o Europă mai verde și mai durabilă

Cetățenii UE beneficiază de unele dintre cele mai înalte standarde de mediu din lume. UE și guvernele naționale au stabilit obiective clare pentru a orienta politica europeană de mediu până în 2020 și au definit o viziune pentru perioada 2020-2050, punând în sprijinul lor o serie de programe de cercetare, norme și posibilități de finanțare. Scopuri:

  • protejarea, conservarea și ameliorarea capitalului natural al UE
  • trecerea la o economie verde și competitivă cu emisii reduse de dioxid de carbon și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor
  • protejarea cetățenilor UE împotriva presiunilor legate de mediu și împotriva riscurilor la adresa sănătății și a bunăstării.
  • Prioritățile UE în domeniul mediului
  • Sinteze ale legislației UE în domeniul mediului

Se lucrează în prezent pe mai multe fronturi pentru a proteja speciile și zonele naturale ale UE, pentru a garanta calitatea aerului, a apei potabile și a apei pentru scăldat, pentru a gestiona corect deșeurile și pentru a reduce efectele substanțelor chimice nocive.

Protecția mediului și inovarea creează oportunități de afaceri și locuri de muncă, fapt care stimulează și mai mult investițiile. Pentru UE, este foarte important ca economia Europei să crească în mod durabil și sustenabil – aspect central al politicilor sale. De asemenea, UE joacă un rol esențial în promovarea dezvoltării durabile la nivel mondial.

Tematici conexe ale UE