Skip to main content

Investiții într-un viitor energetic durabil pentru Europa

UE promovează activ tranziția Europei către o societate cu emisii scăzute de dioxid de carbon și își actualizează normele pentru a facilita investițiile private și publice necesare în tranziția către o energie curată. Acest lucru ar trebui să fie benefic nu numai pentru planetă, ci și pentru economie și consumatori.

Tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon vizează crearea unui sector energetic durabil, care stimulează creșterea, inovarea și crearea de locuri de muncă și, în același timp, sporește calitatea vieții, lărgește gama de produse și servicii și, în consecință, reduce facturile pe care le plătim.

O abordare raționalizată și coordonată la nivelul UE asigură un impact cu adevărat continental în lupta împotriva schimbărilor climatice. Măsurile de încurajare a energiei din surse regenerabile și a îmbunătățirii eficienței energetice sunt esențiale pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră ale Europei și pentru îndeplinirea angajamentelor asumate în cadrul Acordului de la Paris.

Prin uniunea energetică europeană, UE asigură o mai mare coerență în toate domeniile de politică, pentru a îndeplini obiectivul general, acela de a crea un sistem energetic fiabil, accesibil și durabil.

În același timp, UE oferă diverse posibilități de finanțare și mecanisme de creditare pentru a ajuta companiile și regiunile să implementeze cu succes proiecte energetice.

Pe scena internațională, UE joacă un rol important, conlucrând cu alte țări, regiuni și organizații internaționale pentru a găsi soluții la problemele legate de energie și pentru a asigura o piață energetică fiabilă și competitivă în Europa.