Gå direkt till innehållet

Investera i hållbar energi för framtiden

EU arbetar för att vi ska bli ett koldioxidsnålt samhälle och försöker underlätta privata och offentliga investeringar i ren energi. Det är bra för både planeten, ekonomin och konsumenterna.

Omställningen till en koldioxidsnål ekonomi ska skapa en hållbar energisektor som stimulerar tillväxt, innovation och nya jobb och samtidigt förbättra livskvaliteten, öka utbudet, stärka konsumenternas rättigheter och i slutändan sänka hushållens elräkningar.

Med en rationaliserad och samordnad EU-strategi bidrar hela unionen till kampen mot klimatförändringarna. Insatser för att öka användningen av förnybar energi och förbättra energieffektiviteten är centrala för att minska EU:s växthusgasutsläpp och nå målen i Parisavtalet.

Genom den europeiska energiunionen bidrar EU till större samstämmighet på alla politikområden för att nå det allmänna målet om ett tillförlitligt, prisvärt och hållbart energisystem.

EU erbjuder också bidrag och lån för att hjälpa företag och regioner att genomföra energiprojekt.

Internationellt spelar EU en viktig roll för att tillsammans med andra länder, regioner och internationella organisationer hantera energiproblem och garantera en tillförlitlig och konkurrenskraftig energimarknad i EU.