Skip to main content

Investice do udržitelné energetické budoucnosti Evropy

Evropská unie aktivně propaguje přechod na nízkouhlíkové hospodářství. Aktualizuje proto související pravidla, aby usnadnila situaci soukromým i veřejným investorům, bez nichž se tato přeměna neobejde. Využívání čisté energie není prospěšné pouze pro naše životní prostředí, ale také pro ekonomiku a spotřebitele.

Cílem přechodu na nízkouhlíkové hospodářství je vytvořit udržitelné odvětví energetiky, které stimuluje růst, inovace a tvorbu pracovních míst a zároveň přispívá ke zlepšení kvality života, rozšiřuje výběr pro spotřebitele, posiluje jejich práva a v neposlední řadě šetří domácnostem náklady.

Na základě zjednodušeného a koordinovaného přístupu EU v této oblasti tak můžeme dosáhnout výrazného posunu v boji proti změně klimatu na našem kontinentu. Nezbytné je prosazování energie z obnovitelných zdrojů a zvýšení energetické účinnosti. Jen tak lze zajistit, abychom snížili objem emisí skleníkových plynů v Evropě a dostáli tak závazkům Pařížské dohody.

Pomocí evropské energetické unie zajišťuje EU větší soudržnost všech oblastí politiky, aby bylo možné splnit obecné cíle spočívající ve vytvoření spolehlivého, dostupného a udržitelného energetického systému.

Unie dává rovněž k dispozici různé možnosti financování a půjček, aby podnikům a regionům pomohla s úspěšnou realizací energetických projektů.

EU hraje důležitou úlohu i na mezinárodní scéně – spolupracuje s ostatními státy, regiony a mezinárodními organizacemi na řešení energetických problémů a zajištění spolehlivého, konkurenceschopného trhu s energií v Evropě.