Skip to main content

Investering i en fremtid med bæredygtig energi for Europa

EU arbejder aktivt på at fremme Europas omstilling til et lavemissionssamfund og opdaterer sine regler for at lette de nødvendige private og offentlige investeringer i omstillingen til ren energi. Det vil ikke kun være godt for vores planet, men også for økonomien og forbrugerne.

Overgangen til en kulstoffattig økonomi betyder, at der skal skabes en bæredygtig energisektor, som stimulerer vækst, innovation og beskæftigelse og samtidig forbedrer livskvaliteten, giver flere valgmuligheder, styrker forbrugernes rettigheder og derefter giver en besparelse på husstandenes regninger.

En strømlinet og koordineret fremgangsmåde sikrer resultater på europæisk plan i kampen mod klimaforandringer. Indsatsen for at reducere EU's drivhusgasemissioner og forbedre energieffektiviteten er afgørende for at reducere Europas drivhusgasemissioner og opfylde forpligtelserne i henhold til Parisaftalen.

Med den europæiske energiunion sikrer EU større sammenhæng på alle politikområder for at opfylde de overordnede mål om at skabe et pålideligt og bæredygtigt energisystem, der er til at betale.

EU giver også forskellige finansieringsmuligheder og låneordninger for at hjælpe virksomheder og regioner med at gennemføre energiprojekter.

På den internationale scene spiller EU en vigtig rolle i samarbejde med andre lande, regioner og internationale organisationer for at tackle energiproblemer og sikre et pålideligt og konkurrencedygtigt energimarked i Europa.