Skip to main content

Sikker, bæredygtig og forbundet transport

EU's transportpolitik holder den europæiske økonomi i gang ved at udvikle et moderne infrastrukturnet, der gør rejser hurtigere og sikrere og samtidig fremmer bæredygtige og digitale løsninger.

Transport er en af grundstenene i den europæiske integration og er afgørende for den frie bevægelighed for personer, tjenesteydelser og varer. Transport bidrager også til økonomien og står for over 9 % af bruttoværditilvæksten i EU. Transporttjenester alene stod for ca. 664 milliarder euro i bruttoværditilvækst i 2016, og de beskæftiger ca. 11 millioner mennesker.

Bæredygtige og innovative transportmidler spiller en vigtig rolle i EU's energi- og klimamål. I takt med at vore samfund bliver stadig mere mobile, støtter EU-politikken vores transportsystemer med at klare de største udfordringer:

  • trafikpropper: som påvirker både vej- og lufttrafikken
  • bæredygtighed: transportens energibehov dækkes stadig for det meste af olie, som er miljømæssigt og økonomisk uholdbar
  • luftkvalitet: frem til 2050 skal EU reducere emissionerne med 60 % for transportsektoren i forhold til niveauet i 1990 og fortsat mindske forureningen fra køretøjer
  • infrastruktur: infrastrukturens kvalitet svinger meget i EU
  • konkurrence: EU's transportsektor står over for stigende konkurrence på andre regionale transportmarkeder, der er i rivende udvikling

 

Publikation