Skip to main content

Turvallinen, kestävä ja verkottunut liikenne

EU:n liikennepolitiikalla autetaan Euroopan taloutta pysymään vireänä. Tämä tapahtuu mm. kehittämällä nykyaikaista infrastruktuuriverkostoa, jonka ansiosta matkustaminen on nopeampaa ja turvallisempaa. Samalla edistetään vihreitä ja digitaalisia teknologioita.

Liikenteen sujuminen on keskeistä Euroopan yhdentymisen kannalta, ja se on olennainen edellytys henkilöiden, palveluiden ja tavaroiden vapaalle liikkumiselle. Liikenne on myös keskeinen talouden ala, joka muodostaa yli 9 prosenttia koko EU:n bruttoarvonlisäyksestä. Vuonna 2016 yksistään liikennepalvelujen bruttoarvonlisäys oli noin 664 miljardia euroa, ja ala työllistää noin 11 miljoonaa ihmistä.

Kestävien ja innovatiivisten liikennevälineiden ja -muotojen toteuttaminen on keskeisellä sijalla EU:n energia- ja ilmastotavoitteissa. Matkustaminen ja tavarankuljetukset lisääntyvät jatkuvasti. EU:n politiikan tavoitteena on auttaa liikennejärjestelmiä vastaamaan mm. seuraaviin suurin haasteisiin:

  • Ruuhkat: Ruuhkautuminen vaikeuttaa sekä tie- että lentoliikennettä.
  • Kestävyys: Liikenne on energiatarpeidensa suhteen edelleen suurimmaksi osaksi öljystä riippuvaista, mikä on taloudellisesti ja ympäristön kannalta kestämätöntä.
  • Ilman laatu: EU:n liikenteestä johtuvia päästöjä olisi vuoteen 2050 mennessä leikattava 60 prosenttia vuoden 1990 tasosta, ja ajoneuvojen aiheuttamaa saastumista on edelleen vähennettävä.
  • Infrastruktuuri: Liikenneinfrastruktuuri on laadultaan epätasaista EU:n eri osissa.
  • Kilpailu: EU:n liikenneala joutuu kilpailemaan yhä enemmän nopeasti kehittyvillä liikenteen maailmanmarkkinoilla.