Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Ασφαλείς, βιώσιμες και συνδεδεμένες μεταφορές

Η πολιτική μεταφορών της ΕΕ συμβάλλει στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας μέσω της ανάπτυξης ενός σύγχρονου δικτύου υποδομών που καθιστά ταχύτερες και ασφαλέστερες τις μετακινήσεις, προωθώντας παράλληλα βιώσιμες και ψηφιακές λύσεις.

Οι μεταφορές αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και είναι ζωτικής σημασίας για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, των υπηρεσιών και των εμπορευμάτων. Συνεισφέρουν επίσης ουσιαστικά στην οικονομία, καθώς αντιπροσωπεύουν πάνω από το 9% της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας της ΕΕ (συνεισφορά στην οικονομία). Μόνο οι μεταφορικές υπηρεσίες αντιπροσώπευαν περίπου 664 δισ. ευρώ ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας το 2016, απασχολώντας σχεδόν 11 εκατομμύρια άτομα.

Η χρησιμοποίηση βιώσιμων και καινοτόμων μέσων μεταφοράς παίζει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των ενεργειακών και κλιματικών στόχων της ΕΕ. Καθώς η κινητικότητα αυξάνεται στις κοινωνίες του σήμερα, η πολιτική της ΕΕ στηρίζει τα συστήματα μεταφορών ώστε αυτά να ανταποκρίνονται στις παρακάτω μείζονες προκλήσεις:

  • κυκλοφοριακή συμφόρηση: αφορά τόσο τις οδικές όσο και τις αεροπορικές μεταφορές
  • βιωσιμότητα: οι μεταφορές εξακολουθούν να εξαρτώνται από το πετρέλαιο για το μεγαλύτερο μέρος των ενεργειακών αναγκών τους, γεγονός δυσβάστακτο από περιβαλλοντική και οικονομική άποψη
  • ποιότητα του αέρα: μέχρι το 2050, η ΕΕ πρέπει να μειώσει τις εκπομπές του τομέα των μεταφορών κατά 60 % σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, και να εξακολουθήσει να μειώνει τη ρύπανση που προκαλούν τα οχήματα
  • υποδομές: η ποιότητα των μεταφορικών υποδομών διαφέρει στις χώρες της ΕΕ
  • ανταγωνισμός: ο τομέας των μεταφορών στην ΕΕ αντιμετωπίζει ολοένα αυξανόμενο ανταγωνισμό από τις ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές μεταφορών σε άλλες περιοχές του κόσμου