Skip to main content

Bezpieczny, zrównoważony i połączony transport

Unijna polityka transportu stymuluje europejską gospodarkę, gdyż wspiera budowanie nowoczesnej sieci infrastruktury zapewniającej bezpieczniejsze i szybsze podróżowanie. Promuje przy tym zrównoważone i cyfrowe rozwiązania.

Transport ma zasadnicze znaczenie dla integracji europejskiej i swobodnego przepływu osób, towarów i usług. Jest ponadto ważnym sektorem gospodarki, stanowiącym ponad 9 proc. wartości dodanej brutto w UE (wkład w gospodarkę). Same usługi transportowe, w których zatrudnionych jest blisko 11 milionów ludzi, wygenerowały w 2016 r. około 664 mld euro wartości dodanej brutto.

Wdrożenie zrównoważonych i innowacyjnych środków transportu odgrywa ważną rolę z punktu widzenia unijnych celów związanych z klimatem i energetyką. Wraz ze wzrostem mobilności współczesnych społeczeństw polityka UE koncentruje się na wsparciu systemów transportu w rozwiązywaniu ich głównych problemów, do których należą:

  • zatory komunikacyjne: paraliżują zarówno ruch drogowy, jak i lotniczy,
  • zrównoważony rozwój: większość potrzeb energetycznych w transporcie nadal zaspokaja się za pomocą ropy naftowej, co jest niekorzystne z ekonomicznego i ekologicznego punktu widzenia,
  • jakość powietrza: UE jest zobowiązana do zredukowania do 2050 r. emisji z transportu o 60 proc. w stosunku do poziomów z 1990 r. oraz do dalszego ograniczania zanieczyszczeń emitowanych przez pojazdy,
  • infrastruktura: jakość infrastruktury transportowej różni się w poszczególnych państwach członkowskich,
  • konkurencja: europejski sektor transportu musi stawić czoła rosnącej konkurencji ze strony szybko rozwijających się światowych rynków transportu.

 

News

30 czerwiec 2022
European Commission Speech Copenhagen, 30 Jun 2022 Good morning everyone, What a wonderful day! I was sitting there listening and also watching people peddling by, which is such a beautiful sight. I arrived at ...