Przejdź do treści głównej

Bezpieczny, zrównoważony i połączony transport

Unijna polityka transportu stymuluje europejską gospodarkę, gdyż wspiera budowanie nowoczesnej sieci infrastruktury zapewniającej bezpieczniejsze i szybsze podróżowanie. Promuje przy tym zrównoważone i cyfrowe rozwiązania.

Transport ma zasadnicze znaczenie dla integracji europejskiej i swobodnego przepływu osób, towarów i usług. Jest ponadto ważnym sektorem gospodarki, stanowiącym ponad 9 proc. wartości dodanej brutto w UE (wkład w gospodarkę). Same usługi transportowe, w których zatrudnionych jest blisko 11 milionów ludzi, wygenerowały w 2016 r. około 664 mld euro wartości dodanej brutto.

Wdrożenie zrównoważonych i innowacyjnych środków transportu odgrywa ważną rolę z punktu widzenia unijnych celów związanych z klimatem i energetyką. Wraz ze wzrostem mobilności współczesnych społeczeństw polityka UE koncentruje się na wsparciu systemów transportu w rozwiązywaniu ich głównych problemów, do których należą:

  • zatory komunikacyjne: paraliżują zarówno ruch drogowy, jak i lotniczy,
  • zrównoważony rozwój: większość potrzeb energetycznych w transporcie nadal zaspokaja się za pomocą ropy naftowej, co jest niekorzystne z ekonomicznego i ekologicznego punktu widzenia,
  • jakość powietrza: UE jest zobowiązana do zredukowania do 2050 r. emisji z transportu o 60 proc. w stosunku do poziomów z 1990 r. oraz do dalszego ograniczania zanieczyszczeń emitowanych przez pojazdy,
  • infrastruktura: jakość infrastruktury transportowej różni się w poszczególnych państwach członkowskich,
  • konkurencja: europejski sektor transportu musi stawić czoła rosnącej konkurencji ze strony szybko rozwijających się światowych rynków transportu.