Skip to main content

Biztonságos, fenntartható és összekapcsolt közlekedés

Az EU közlekedéspolitikája segít mozgásban tartani az európai gazdaságot: korszerű infrastruktúra-hálózat kiépítéséről gondoskodik, mely gyorsabbá és biztonságosabbá teszi az áru- és személyszállítást, valamint előmozdítja a fenntartható és digitális megoldások térnyerését.

A közlekedés az európai integráció egyik sarokköve, és elengedhetetlen ahhoz, hogy a személyek, a szolgáltatások és az áruk szabad mozgásának alapelve maradéktalanul érvényre jusson. Emellett a közlekedés a gazdaság egyik legfontosabb ágazata, hiszen az EU bruttó hozzáadott értékének több mint 9%-át teszi ki (vagyis ilyen arányban járul hozzá a gazdasághoz). Az árufuvarozási és személyszállítási szolgáltatások bruttó hozzáadott értéke mintegy 664 milliárd EUR volt 2016-ban, és e két ágazat összesen mintegy 11 millió embert foglalkoztat.

A fenntartható és innovatív közlekedési eszközök fontos szerepet játszanak az EU energia- és éghajlat-politikai célkitűzéseinek megvalósításában. Korunk társadalmában egyre nagyobb szerephez jut a mobilitás, és ezáltal a közlekedés. Az uniós közlekedéspolitika azt hivatott elősegíteni, hogy az európai közlekedési rendszerek meg tudjanak felelni a fő kihívásoknak:

  • forgalomtorlódások, melyek a közúti és a légi közlekedésben egyaránt problémát jelentenek;
  • fenntarthatóság: a közlekedés energiaszükségletét továbbra is elsősorban a kőolaj fedezi, ami környezeti és gazdasági szempontból egyaránt tarthatatlan;
  • levegőminőség; 2050-re az EU-nak az 1990-es szinthez képest 60%-kal kell csökkentenie a közlekedésből származó kibocsátásokat, és tovább kell csökkentenie a járművek általi szennyezés mértékét;
  • infrastruktúra: az Európai Unión belül a közlekedési infrastruktúra egyenetlen fejlettségű;
  • verseny: az EU közlekedési ágazatának egyre több versenytárssal kell számolnia a világ egyéb régióiban található közlekedési piacok gyors fejlődése következtében.