Pāriet uz galveno saturu

Drošs, ilgtspējīgs un satīklots transports

ES transporta politika palīdz Eiropas ekonomikai, attīstot modernu infrastruktūras tīklu, kurā var ceļot ātrāk un drošāk. ES atbalsta ilgtspējīgus un digitālus risinājumus.

Transports ir viens no Eiropas integrācijas stūrakmeņiem, un bez tā nav iespējama cilvēku brīva pārvietošanās un preču un pakalpojumu netraucēta aprite. Transports ir arī svarīgs ekonomiku stimulējošs faktors, jo rada vairāk nekā 9 % no bruto pievienotās vērtības ES (tātad sniedz ieguldījumu ekonomikā). 2016. gadā transporta pakalpojumi vien nodrošināja apmēram 664 miljardus eiro bruto pievienotās vērtības, un šajā nozarē nodarbināti aptuveni 11 miljoni cilvēku.

Ilgtspējīgu un inovatīvu transporta veidu ieviešanai ir svarīga nozīme attiecībā uz enerģētiku un klimatu izvirzīto ES mērķu sasniegšanā. Tā kā mūsu sabiedrība ceļo arvien vairāk, ES politika atbalsta tādas transporta sistēmas, kas spētu risināt būtiskas problēmas:

  • samazināt sastrēgumus. Tie ir gan uz autoceļiem, gan gaisa satiksmē;
  • nodrošināt ilgtspējību. Lielāko daļu no transporta nozarē patērētajiem energoresursiem joprojām nodrošina nafta, un tas nāk par sliktu gan videi, gan ekonomikai;
  • uzlabot gaisa kvalitāti. Līdz 2050. gadam ES jāsamazina transporta nozares emisijas par 60 % salīdzinājumā ar 1990. gadu un jāturpina samazināt transportlīdzekļu radītais piesārņojums;
  • uzlabot infrastruktūru. Eiropas Savienībā ir neviendabīga infrastruktūras kvalitāte;
  • izturēt konkurenci. ES transporta nozare saskaras ar aizvien sīvāku konkurenci, ko rada citu reģionu strauji augošie transporta tirgi.