Gå direkt till innehållet

Säker, hållbar och uppkopplad transport

EU:s transportpolitik stimulerar den europeiska ekonomin genom att bidra till ett modernt infrastrukturnätverk som möjliggör snabbare och säkrare resor, samtidigt som man främjar hållbara och digitala lösningar.

Transportsektorn är en av EU-samarbetets hörnstenar och viktig för den fria rörligheten för personer, varor och tjänster. Transporter står för en stor del av ekonomin och utgör mer än 9 procent av EU:s bruttoförädlingsvärde (bidraget till ekonomin). Enbart transporttjänsterna stod för cirka 664 miljarder euro i bruttoförädlingsvärde 2016 och ger jobb åt omkring 11 miljoner människor.

Nya hållbara och innovativa transportslag spelar en viktig roll för EU:s energi- och klimatmål. Samhället blir allt mer mobilt, och EU stöder transportsystem som hjälper unionen att möta de stora utmaningarna:

  • Trafikstockningar – påverkar både väg- och lufttrafik.
  • Hållbarhet – de flesta av transporternas energibehov är fortfarande oljeberoende, vilket är varken miljömässigt eller ekonomiskt hållbart.
  • Luftkvalitet – fram till 2050 måste EU minska sina transportutsläpp med 60 procent jämfört med 1990 års nivåer och fortsätta att minska utsläppen från fordon.
  • Infrastruktur – kvaliteten på transportinfrastrukturen i EU är ojämn.
  • Konkurrens – transportsektorn i EU står inför ökad konkurrens på de globala transportmarknaderna.