Direct naar de inhoud

Veilig, duurzaam en onderling verbonden vervoer

Het EU-vervoersbeleid helpt de Europese economie in beweging te blijven door middel van een modern infrastructuurnetwerk waardoor vervoer sneller en veiliger verloopt en duurzame en digitale oplossingen bevorderd worden.

Vervoer is een hoeksteen van de Europese integratie en van vitaal belang voor het vrije verkeer van personen, diensten en goederen. Vervoer levert een bijdrage van 9% van de bruto toegevoegde waarde aan de economie. De vervoersdiensten waren in 2016 goed voor 664 miljard euro bruto toegevoegde waarde en bieden werk aan ongeveer 11 miljoen mensen.

Duurzamer en innovatiever vervoer speelt een belangrijke rol in de energie- en klimaatdoelstellingen van de EU. Vervoer wordt steeds belangrijker. De EU probeert een oplossing te bieden voor de problemen die daardoor ontstaan:

  • overbelasting en files: deze treffen zowel het wegennet als vliegroutes
  • duurzaamheid: het vervoer is nog grotendeels afhankelijk van olie, wat voor het milieu en de economie onhoudbaar is
  • luchtkwaliteit: tegen 2050 moet de EU de uitstoot door vervoer met 60% verlagen ten opzichte van 1990 en de vervuiling door voertuigen verder terugdringen
  • infrastructuur: de kwaliteit van de vervoersinfrastructuur is niet overal in de EU even goed
  • mededinging: de vervoerssector in de EU krijgt te maken met steeds meer concurrentie van buiten