Skip to main content

Varen, trajnosten in povezan prevoz

Politika EU na področju prometa prispeva k dinamičnosti evropskega gospodarstva z razvojem sodobnega infrastrukturnega omrežja, ki omogoča hitrejša in varnejša potovanja, hkrati pa spodbuja trajnostne in digitalne rešitve.

Promet je temelj evropskega povezovanja in je bistven za uresničevanje prostega pretoka oseb, storitev in blaga. Promet je tudi med najpomembnejšimi gospodarskimi panogami EU, saj predstavlja več kot 9 % bruto dodane vrednosti v EU (prispevek h gospodarstvu). Prometne storitve so v letu 2016 ustvarile približno 664 milijard evrov bruto dodane vrednosti in zaposlujejo približno 11 milijonov ljudi.

Uvajanje trajnostnih in inovativnih prevoznih sredstev ima pomembno vlogo pri doseganju energetskih in podnebnih ciljev EU. Naše družbe so čedalje mobilnejše, zato Evropska unija zagotavlja podporo pri reševanju glavnih izzivov na področju prometa:

  • prometni zastoji tako v cestnem kot v zračnem prometu
  • trajnost: promet je še vedno odvisen od nafte za zadovoljitev večine potreb po energiji, kar je nevzdržno tako z okoljskega kot z gospodarskega vidika
  • kakovost zraka: do leta 2050 mora EU emisije v prometu zmanjšati za 60 % glede na raven iz leta 1990 ter še naprej zmanjševati onesnaževanje, ki ga povzročajo vozila
  • infrastruktura : kakovost infrastrukture je po državah EU različna
  • konkurenca: prometni sektor EU se spopada s čedalje večjo konkurenco na hitro razvijajočih se prometnih trgih v drugih regijah