Skip to main content

Ohutu, säästev ja ühendatud transport

ELi transpordipoliitika aitab hoida Euroopa majandust dünaamilisena, arendades reisimist kiiremaks ja ohutumaks muutvat nüüdisaegset taristuvõrku ning toetades säästvaid ja digitaalseid lahendusi.

Transport on Euroopa integratsiooni nurgakivi ning eluliselt tähtis inimeste, teenuste ja kaupade vaba liikumise tagamiseks. Transport on ka oluline majandussektor, mis moodustab rohkem kui 9% ELi kogulisandväärtusest (panusest majandusse). Ainuüksi transporditeenuste kogulisandväärtus oli 2016. aastal ligikaudu 664 miljardit eurot ning need annavad tööd ligikaudu 11 miljonile inimesele.

Säästvate ja innovaatiliste transpordivahendite kasutuselevõtul on oluline roll ELi energia- ja kliimaeesmärkide saavutamisel. Ühiskonna liikuvuse suurenedes on ELi poliitika eesmärk aidata transpordisüsteemidel toime tulla selliste suurte probleemidega nagu:

  • ülekoormus – see raskendab nii maantee- kui ka lennuliiklust
  • kestlikkus – transpordi peamine energiaallikas on endiselt nafta, mis on keskkonna ja majanduse seisukohast jätkusuutmatu
  • õhukvaliteet – aastaks 2050 peab EL vähendama transpordist tulenevaid heitkoguseid 1990. aasta tasemega võrreldes 60% võrra ning jätkama sõidukite põhjustatud saaste vähendamist
  • taristu – transporditaristu kvaliteet ELis on ebaühtlane
  • konkurents – ELi transpordisektorile pakuvad üha enam konkurentsi muude maailma piirkondade kiiresti arenevad transporditurud