Skip to main content

Teadusuuringud ja innovatsioon

Innovatsiooni edendamine ELi teadusuuringute kaudu

Teadusuuringutesse ja innovatsiooni investeerimine tähendab investeerida Euroopa tulevikku. Selline investeerimine aitab meil püsida üleilmses konkurentsis ja säilitada meie ainulaadset sotsiaalset mudelit. See parandab miljonite inimeste igapäevaelu nii Euroopas kui ka mujal maailmas ning aitab lahendada teatavaid suurimaid ühiskondlikke probleeme.

ELi toetus teadusuuringutele ja innovatsioonile pakub lisaväärtust, soodustades eri riikide ja valdkondade uurimisrühmade vahelist koostööd, mis on oluline murranguliste avastuste tegemiseks.

Oma mitmeaastaste teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammide kaudu eraldab EL rahalisi vahendeid, et:

  • kindlustada ELi positsiooni teadusvaldkonnas;
  • soodustada tööstusinnovatsiooni, sh investeerimist olulistesse tehnoloogiatesse, paremat juurdepääsu kapitalile ja väikeettevõtete toetamist;
  • lahendada olulisi ühiskondlikke probleeme, nagu kliimamuutused, säästev transport ja taastuvenergia;
  • tagada, et tehnoloogilised läbimurded saaksid rakenduse reaalse kaubandusliku potentsiaaliga elujõuliste toodetena, arendades tööstuse ja avaliku sektori vahelisi partnerlusi;
  • hoogustada teadusuuringute ja innovatsiooni alast rahvusvahelist koostööd.

 

ELi teadus- ja innovatsioonitegevust haldavad mitmed osakonnad, ametid ja asutused ning tulemuste, teadmiste ja andmete jagamiseks kasutatakse järgmisi võimalusi.

Avaldamine

Video gallery