Skip to main content

Moksliniai tyrimai ir inovacijos

ES moksliniai tyrimai – pirmavimo inovacijų srityje pagrindas

Investicijos į mokslinius tyrimus ir inovacijas – tai investicijos į Europos ateitį. Jos padeda mums konkuruoti pasaulyje ir išsaugoti savo unikalų socialinį modelį, gerina milijonų žmonių Europoje ir visame pasaulyje kasdienį gyvenimą ir padeda spręsti didžiausias visuomenės problemas.

ES parama moksliniams tyrimams ir inovacijoms duoda papildomos naudos – skatina skirtingoms mokslo sritims atstovaujančių mokslininkų grupių iš įvairių šalių bendradarbiavimą, kuris yra labai svarbus norint daryti esminius atradimus.

Vykdydama daugiametes mokslinių tyrimų ir inovacijų programas, ES teikia finansavimą, siekdama:

  • stiprinti ES pozicijas mokslo srityje,
  • plėtoti pramonės inovacijas, įskaitant investicijas į pagrindines technologijas ir didesnes galimybes mažosioms įmonėms gauti kapitalo bei paramos,
  • spręsti pagrindinius socialinius klausimus, pavyzdžiui, klimato kaitos, tvaraus transporto ir atsinaujinančiosios energijos,
  • užtikrinti, kad technologiniai laimėjimai, pasitelkus pramonės ir vyriausybės partnerystę, padėtų sukurti perspektyvius produktus, turinčius realų komercinį potencialą,
  • stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje.

 

ES mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklą administruoja įvairūs padaliniai, agentūros ir įstaigos, o rezultatais, žiniomis ir duomenimis dalijamasi:

Paskelbimas

Vaizdo įrašų galerija