Pereiti prie pagrindinio turinio

Užimtumas ir socialiniai reikalai

Užimtumas ir socialiniai reikalai

Technologijų pažanga, globalizacija ir kintanti demografija toliau veikia europiečių gyvenseną ir darbo būdą. Siekdama spręsti šiuos uždavinius, ES aktyviai rengia politiką ir teisės aktų pasiūlymus.

Naudodamasi Europos socialinių teisių ramsčiu, ES siekia apsaugoti piliečių teises užtikrindama:

  • lygias galimybes ir galimybę įsidarbinti,
  • tinkamas darbo sąlygas,
  • socialinę apsaugą ir įtrauktį.

ES lėšos padeda viešojo ir privačiojo sektorių organizacijoms įgyvendinti ir tobulinti užimtumo bei socialinę politiką ir finansuoti projektus šiandienos ir rytdienos piliečių labui.

ES užimtumo teisės aktais užtikrinama minimali visų ES gyvenančių ir dirbančių asmenų apsauga. Specialiomis ES taisyklėmis taip pat siekiama, kad ES piliečiams būtų lengva gyventi ir dirbti kitose ES šalyse, kartu apsaugant jų socialinės apsaugos teises, tokias kaip sveikatos draudimas ir išmokos.