Pereiti prie pagrindinio turinio

Švietimas, mokymas ir jaunimas

Parama kokybiškam švietimui, mokymui ir socialinei sanglaudai

ES remia valstybių narių pastangas užtikrinti geriausią savo piliečių švietimą ir mokymą. Ji taip pat skatina daugiakalbystę Europoje, padeda mokyti ir mokytis kalbų, skatina studentų, stažuotojų, mokytojų ir jaunimo judumą ir palengvina keitimąsi informacija bei patirtimi.

ES sukuria sistemą, kurioje ES šalys gali keistis geriausios praktikos pavyzdžiais ir mokytis vienos iš kitų, siekdamos:

  • mokymąsi visą gyvenimą ir judumą paversti tikrove;
  • gerinti švietimo ir mokymo kokybę bei veiksmingumą;
  • skatinti vienodas galimybes, socialinę sanglaudą ir aktyvų pilietiškumą;
  • skatinti kūrybiškumą, inovacijas ir verslumą.

Siekdama įgyvendinti švietimo ir mokymo sistemos tikslus, ES įgyvendina politiką, be kita ko, tokiuose sektoriuose:

Jaunimo srityje ES parengė valstybių narių bendradarbiavimo sistemą – ES jaunimo strategiją.

Pagal programą „Erasmus+“ ES taip pat teikia finansavimą, priemones ir išteklius asmenims, organizacijoms ir politikos reformoms, be kita ko, tokiose srityse:

  • studentų, stažuotojų ir švietimo specialistų studijų, mokymo ir tobulėjimo užsienyje;
  • jaunimo ir jaunų darbuotojų galimybių užsienyje;
  • organizacijų galimybių plėtoti partnerystę inovacijų švietimo, mokymo ir jaunimo srityse;
  • keitimosi žiniomis ir informacija apie politikos reformas siekiant remti augimą, darbo vietų kūrimą, teisingumą ir socialinę įtrauktį Europoje.
  • Daugiau apie programą „Erasmus+“

Europos solidarumo korpusas teikia jaunimui galimybę savanoriauti ar dirbti savo šalies ar užsienio projektuose, naudinguose visos Europos bendruomenėms ir piliečiams.

Video gallery