Preskoči na glavno vsebino

Izobraževanje, usposabljanje in mladi

Podpiranje kakovostnega izobraževanja, usposabljanja in socialne kohezije

EU podpira države članice pri prizadevanjih za zagotavljanje najboljšega izobraževanja in usposabljanja za njihove državljane. Spodbuja tudi večjezičnost v Evropi, pomaga pri poučevanju in učenju jezikov, spodbuja mobilnost študentov, pripravnikov, učiteljev in mladih ter olajšuje izmenjavo informacij in izkušenj.

EU določa okvir za izmenjavo najboljših praks med državami EU in učenje drug od drugega s ciljem:

  • uresničevanja načela vseživljenjskega učenja in mobilnosti
  • izboljšanja kakovosti in učinkovitosti izobraževanja in usposabljanja
  • spodbujanja pravičnosti, socialne kohezije in aktivnega državljanstva
  • krepitve ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetništva

Za doseganje ciljev iz okvira izobraževanja in usposabljanja EU izvaja politike v sektorjih, kot so:

EU na področju politike mladih določa okvir za sodelovanje med državami članicami v okviru strategije EU za mlade.

EU s programom Erasmus+ zagotavlja tudi financiranje, orodja in vire za posameznike, organizacije in reformo politik na področjih, kot so:

  • študij, usposabljanje in razvoj za študente, pripravnike in strokovnjake s področja izobraževanja v tujini
  • možnosti v tujini za mlade in mladinske delavce
  • možnosti za organizacije, da razvijejo partnerstva za inovacije na področju izobraževanja, usposabljanja in mladih
  • izmenjava znanja in reforma politike za spodbujanje rasti, delovnih mest, pravičnosti in socialne vključenosti v Evropi
  • Več o programu Erasmus+

Evropska solidarnostna enota mladim omogoča prostovoljsko delo ali sodelovanje pri projektih v njihovi državi ali v tujini v korist skupnostim in ljudem po vsej Evropi.

Video gallery