Skip to main content

Koulutus ja nuoriso

Laadukkaan koulutuksen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tukeminen

EU tukee jäsenmaiden toimia parhaan mahdollisen koulutuksen tarjoamiseksi kansalaisille. EU pyrkii myös edistämään monikielisyyttä Euroopassa tukemalla kieltenopetusta ja -oppimista, kannustamalla opiskelijoiden, harjoittelijoiden ja opettajien liikkuvuutta sekä helpottamalla tiedon ja kokemusten vaihtoa.

EU luo puitteet, joissa EU-maat voivat jakaa parhaita käytäntöjä ja oppia toisiltaan. Tavoitteena on

  • elinikäisen oppimisen ja liikkuvuuden toteuttaminen
  • koulutuksen laadun ja tehokkuuden parantaminen
  • tasapuolisuuden, sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja aktiivisen kansalaisuuden edistäminen
  • luovuuden, innovoinnin ja yrittäjyyden vahvistaminen.

Koulutusyhteistyön puitteissa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi EU toteuttaa politiikkoja mm. seuraavilla aloilla:

EU:n nuorisostrategia tarjoaa puitteet jäsenmaiden nuorisoalan yhteistyölle.

EU tarjoaa Erasmus+ -ohjelman kautta rahoitusta, välineitä ja muita resursseja yksityishenkilöille ja organisaatioille sekä koulutuspolitiikan uudistuksiin mm. seuraavilla aloilla:

  • opiskelijoiden, harjoittelijoiden ja koulutusalan ammattilaisten opiskelu-, harjoittelu- ja kehitysmahdollisuudet ulkomailla
  • nuorten ja nuorisotyöntekijöiden liikkuvuushankkeet
  • organisaatioiden mahdollisuudet kehittää innovointikumppanuuksia koulutus- ja nuorisoalalla
  • tiedonvaihto ja politiikan uudistaminen kasvun, työllisyyden, sosiaalisen tasapuolisuuden ja osallisuuden edistämiseksi.
  • Erasmus+ -ohjelma – lisätietoa

Euroopan solidaarisuusjoukot tarjoavat nuorille mahdollisuuksia auttaa muita vapaaehtoistyössä tai vastikkeellisessa työssä paikallisyhteisöissä eri puolilla Eurooppaa.

Videot