Skip to main content

Vzdělávání, odborná příprava a mládež

Podpora kvalitního vzdělávání a odborné přípravy a sociální soudržnosti

EU podporuje členské státy v jejich úsilí o to, aby svým občanům poskytovaly to nejlepší vzdělávání a odbornou přípravu. Rovněž podporuje mnohojazyčnost v Evropě – pomáhá s výukou a studiem jazyků, podporuje mobilitu studentů, stážistů, učitelů a mladých lidí a usnadňuje výměnu informací a zkušeností.

EU stanoví rámec pro výměnu osvědčených postupů a vzájemné učení mezi zeměmi EU s cílem:

  • realizovat program celoživotního vzdělávání a mobility
  • zlepšit kvalitu a účinnost systémů vzdělávání a odborné přípravy
  • prosazovat spravedlivost, sociální soudržnost a aktivní občanství
  • posílit kreativitu, inovace a podnikatelského ducha

Splnění cílů stanovených v rámci vzdělávání a odborné přípravy sledují politiky EU v odvětvích, jako jsou:

V oblasti mládeže stanoví EU rámec pro spolupráci mezi členskými státy prostřednictvím strategie EU pro mládež.

Prostřednictvím programu Erasmus+ poskytuje EU jednotlivcům a organizacím a v zájmu reformy příslušných politik také finanční prostředky, nástroje a zdroje v těchto oblastech:

  • studium, odborná příprava a rozvoj studentů, stážistů a profesionálů v oblasti vzdělávání v zahraničí
  • příležitosti v zahraničí určené mladým lidem a pracovníkům s mládeží
  • příležitosti pro organizace k navázání partnerství pro inovace v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže
  • výměna poznatků a reforma politik na podporu růstu, zaměstnanosti, spravedlnosti a sociálního začlenění v Evropě
  • Další informace o programu Erasmus+

Příležitosti k tomu, aby se mladí lidé zapojili do dobrovolné práce nebo do projektů v jejich vlastní zemi nebo v zahraničí, které přinášejí prospěch evropským komunitám a obyvatelům, přináší Evropský sbor solidarity.

Videogalerie