Přejít na hlavní obsah

Podpora veřejného zdraví v Evropě

EU doplňuje zdravotní politiku členských států a podporuje vlády jednotlivých zemí při dosahování společných cílů, sdílení zdrojů a překonání společných výzev. Kromě tvorby celoevropských právních předpisů a norem pro zdravotnické výrobky a služby poskytuje také v celé EU finanční prostředky na projekty v oblasti zdraví.

Politika EU v oblasti zdraví se zaměřuje na ochranu a zlepšování zdraví občanů, zajišťování rovného přístupu k moderní a účinné zdravotní péči pro všechny Evropany a koordinaci opatření proti veškerým závažným zdravotním hrozbám, které se týkají více než jedné země EU. Velká část činnosti EU v této oblasti spočívá v prevenci nemocí a reakci na ně. Prevence se dotýká mnoha oblastí, například očkování, boje proti antimikrobiální rezistenci, boje proti onkologickým onemocněním a odpovědného označování potravin.

V otázkách zdraví podporují členské státy dvě specializované agentury. Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí monitoruje a vyhodnocuje nově se objevující hrozby, aby bylo možné koordinovat reakci. Evropská agentura pro léčivé přípravky se mezitím stará o vědecké hodnocení kvality, bezpečnosti a účinnosti všech léčivých přípravků v EU.

Video Gallery