Gå direkt till innehållet

En bättre folkhälsa i EU

EU kompletterar medlemsländernas hälsopolitik och hjälper dem att nå gemensamma mål, samla sina resurser och lösa gemensamma problem. EU tar fram lagstiftning och standarder för produkter och tjänster inom hälso- och sjukvården, och ger ekonomiska bidrag till hälsoprojekt i hela EU.

EU:s hälsopolitik inriktas på att skydda och förbättra folkhälsan, ge lika tillgång till modern och effektiv hälso- och sjukvård för alla och samordna åtgärder mot allvarliga hälsohot som drabbar flera EU-länder. Insatser för att förebygga sjukdomar är en viktig del av EU:s folkhälsopolitik och gäller bland annat vaccinationer, antibiotikaresistens, cancer och märkning av livsmedel.

EU har två särskilda myndigheter för hälsofrågor. EU:s smittskyddsmyndighet bedömer och övervakar sjukdomsutbrott och epidemier för att samordna motåtgärder. Europeiska läkemedelsmyndigheten ansvarar för den vetenskapliga kvalitetsbedömningen av alla läkemedel som säljs i EU och ser till att de är säkra och effektiva.

Video Gallery