Ar aghaidh go dtí an príomhábhar

Ag tacú leis an tsláinte phoiblí san Eoraip

Déanann an tAontas Eorpach comhlánú ar bheartais sláinte trí thacú le rialtais áitiúla san Aontas Eorpach le cuspóirí coiteanna a bhaint amach, le hacmhainní a thiomsú agus lena gcuid dúshlán coiteann a shárú. Mar aon le dlíthe a chur i mbriathar le cur i bhfeidhm ar fud an Aontais, agus mar aon le caighdeáin do tháirgí agus seirbhísí sláinte a chur i gcóir, cuireann sé maoiniú ar fáil le haghaidh tionscnamh sláinte ar fud an Aontais.

Díríonn beartas sláinte an Aontais ar an tsláinte a chosaint agus feabhas a chur uirthi, agus tugann sé cothrom rochtana do gach uile Eorpach ar chúram sláinte nua-aoiseach éifeachtúil, agus déanann sé comhordú ar na bagairtí tromchúiseacha don tsláinte a bhíonn ann, bagairtí a dtagann níos mó ná tír amháin de chuid an Aontais i gceist leo. Tá tábhacht mhór le cosc na ngalar agus le freagairt i gcás galair san fhócas a dhéanann an tAontas Eorpach ar an tsláinte phoiblí. Is iomaí réimse faoi bhrat chosc na ngalar, is é sin cuir i gcás an vacsaíniú, frithsheasmhacht in aghaidh ábhair fhrithmhiocróbacha, gníomhaíochtaí in aghaidh na hailse, agus lipéadú freagrach bia.

Tá dhá ghníomhaireacht thiomnaithe ann a thacaíonn le rialtais náisiúnta i dtaca le cúrsaí sláinte. Déanann an Lárionad Eorpach um Ghalair a Chosc agus a Rialú measúnú agus monatóireacht ar bhagairtí na ngalar atá ag teacht chun cinn, agus déanann siad comhordú ar an bhfreagairt. San am céanna, déanann an Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach bainistiú ar mheasúnú eolaíochta na cáilíochta, na sábháilteachta agus na héifeachtúlachta atá ag roinnt le gach cóir leighis dá bhfuil ar fáil san Aontas Eorpach.

Video Gallery