Pāriet uz galveno saturu

Sabiedrības veselības aizsardzība Eiropā

Eiropas Savienība, atbalstot ES valstu valdības, papildina valstu veselības aizsardzības politiku, lai tādējādi sasniegtu kopīgus mērķus, apvienotu resursus un pārvarētu kopīgās problēmas. Tas nozīmē, ka ne vien tiek veidots regulējums un noteikti medicīnisko preču un pakalpojumu standarti ES mērogā, bet arī nodrošināts finansējums veselības aizsardzības projektiem visā Eiropas Savienībā.

ES veselības aizsardzības politika ir vērsta uz veselības aizsardzību un uzlabošanu, visiem eiropiešiem nodrošinot vienlīdzīgu piekļuvi modernai un efektīvai veselības aprūpei, kā arī uz tādu nopietnu veselības apdraudējumu koordinēšanu, kas skar vairāk nekā vienu ES dalībvalsti. Slimību profilaksei un reaģēšanai uz tām ir liela nozīme ES veselības aizsardzības politikā. Profilakses pasākumi tiek veikti daudzās jomās, piemēram, saistībā ar vakcināciju, rezistenci pret antimikrobiāliem līdzekļiem, pretvēža pasākumiem un atbildīgu pārtikas marķēšanu.

Veselības jomā valstu valdības saņem atbalstu no divām īpaši izveidotām aģentūrām. Nolūkā koordinēt reaģēšanas pasākumus Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs novērtē un pārrauga draudus, ko rada no jauna radušās slimības. Savukārt Eiropas Zāļu aģentūra pārraugavisu ES zāļu kvalitāti, drošumu un efektivitātes zinātnisko novērtēšanu.

Video Gallery