Direct naar de inhoud

Steun voor de volksgezondheid in Europa

De EU vult het nationale gezondheidsbeleid aan door lokale besturen in de EU aan te moedigen om gemeenschappelijke doelstellingen te bereiken, middelen te bundelen en gezamenlijke problemen ook samen aan te pakken. Zij stelt Europese wetgeving en normen op voor producten en -diensten en geeft ook financiering voor gezondheidsprojecten in de hele EU.

Het EU-volksgezondheidsbeleid is gericht op het beschermen en verbeteren van de gezondheid, gelijke toegang tot moderne en efficiënte gezondheidszorg voor alle Europeanen en coördinatie bij ernstige gezondheidsbedreigingen die verschillende EU-landen treffen. Ziektepreventie en -respons spelen een grote rol hierin. Preventie heeft betrekking op vele gebieden, zoals vaccinatie, de strijd tegen antibioticaresistentie, maatregelen tegen kanker en goede etikettering van levensmiddelen.

Twee agentschappen ondersteunen de nationale overheden op het gebied van gezondheidskwesties. Het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding analyseert nieuwe bedreigingen en coördineert de respons. Het Europees Geneesmiddelenbureau beheert de wetenschappelijke beoordeling van de kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van alle geneesmiddelen in de EU.

Video Gallery