Skip to main content

Støtte til folkesundheden i Europa

EU supplerer de nationale sundhedspolitikker ved at hjælpe medlemslandende med at nå fælles mål, slå ressourcerne sammen og overvinde fælles udfordringer. Ud over at udforme EU-love og -standarder for sundhedsprodukter og -tjenester yder EU også støtte til sundhedsprojekter i hele Europa.

EU's sundhedspolitik fokuserer på at beskytte og forbedre sundheden, sikre lige adgang til moderne og effektiv sundhedspleje for alle europæere og koordinere alvorlige sundhedstrusler, som involverer mere end et EU-land. Forebyggelse af og reaktion på sygdomme er en vigtig del af EU's fokus på folkesundhedsområdet. Forebyggelse berører mange områder såsom vaccination, bekæmpelse af antimikrobiel resistens, indsatsen mod kræft og ansvarlig fødevaremærkning.

To EU-agenturer har til opgave at støtte medlemslandene på sundhedsområdet. Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme vurderer og overvåger nye sundhedstrusler for at koordinere indsatsen, mens Det Europæiske Lægemiddelagentur forvalter den videnskabelige vurdering af kvaliteten, sikkerheden og effektiviteten af alle lægemidler i EU.

Videogalleri