Mur għall-kontenut ewlieni

Appoġġ għas-saħħa pubblika fl-Ewropa

L-UE tikkomplementa l-politiki nazzjonali tas-saħħa billi tappoġġja l-gvernijiet lokali tal-UE biex jiksbu l-objettivi komuni, jiġbru r-riżorsi flimkien u jegħlbu l-isfidi kondiviżi. Barra milli tifformula standards u liġijiet mal-UE kollha għall-prodotti u s-servizzi tas-saħħa, hija tipprovdi wkoll finanzjament għal proġetti dwar is-saħħa fl-UE.

Il-politika dwar is-saħħa tal-UE tiffoka fuq il-ħarsien u t-titjib tas-saħħa u tagħti aċċess indaqs għal kura tas-saħħa moderna u effiċjenti għall-Ewropej kollha, u tikkoordina kwalunkwe theddid għas-saħħa li jinvolvi iktar minn pajjiż wieħed tal-UE. Il-prevenzjoni tal-mard u r-rispons għalih għandhom rwol importanti fil-fokus tas-saħħa pubblika tal-UE. Il-prevenzjoni tolqot diversi oqsma bħat-tilqim, il-ġlieda kontra r-reżistenza għall-antimikrobiċi, l-azzjonijiet kontra l-kanċer u tikkettar tal-ikel responsabbli.

Żewġ aġenziji ddedikati jappoġġjaw lill-gvernijiet nazzjonali dwar kwistjonijiet ta’ saħħa. Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard jivvaluta u jimmonitorja t-theddid ta’ mard emerġenti biex jikkoordina r-rispons. Sadanittant, l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini timmaniġġja l-valutazzjoni xjentifika tal-kwalità, is-sikurezza u l-effiċjenza tal-mediċini kollha fl-UE.

Video Gallery