Skip to main content

Is-sikurezza alimentari fl-UE

Garanzija ta’ ikel sikur mir-razzett sal-mejda

Il-protezzjoni tas-saħħa hija l-għan tal-liġijiet u l-istandards tal-UE kollha fis-setturi tal-agrikoltura, it-trobbija tal-annimali u l-produzzjoni tal-ikel. Korp estensiv ta’ leġiżlazzjoni mal-UE kollha jkopri l-katina sħiħa tal-produzzjoni tal-ikel u tal-ipproċessar fi ħdan l-UE, kif ukoll l-oġġetti importati u esportati.

Il-pajjiżi tal-UE jimplimentaw dawn l-istandards armonizzati u jistabbilixxu kontrolli biex jinfurzawhom. L-UE tawditja l-applikazzjoni u l-effikaċja tal-liġijiet u l-kontrolli, u tipprovdi wkoll taħriġ lill-awtoritajiet responsabbli tal-UE u internazzjonali.

Il-politika tal-UE dwar is-sikurezza alimentari u l-azzjoni hi kkonċentrata f’4 oqsma ewlenin ta’ protezzjoni:

L-awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) tipprovdi valutazzjonijiet ta’ riskju u parir xjentifiku indipendenti li tinforma l-istandards ta’ sikurezza tal-ikel tal-UE.

Temi relatati mal-UE