Pereiti prie pagrindinio turinio

Maisto saugos užtikrinimas visoje tiekimo grandinėje nuo ūkio iki stalo

Sveikatos apsauga – tai visų žemės ūkio, gyvulininkystės ir maisto pramonės sektorių ES teisės aktų ir standartų tikslas. Visai maisto gamybos ir perdirbimo grandinei Europos Sąjungoje, taip pat importuojamiems ir eksportuojamiems produktams reglamentuoti skirta daugybė ES teisės aktų.

ES šalys įgyvendina šiuos suderintus standartus ir nustato jų vykdymo kontrolės priemones. ES atlieka teisės aktų ir kontrolės priemonių taikymo ir veiksmingumo auditą, taip pat rengia mokymus atsakingoms ES ir tarptautinėms institucijoms.

ES maisto saugos politika ir veiksmai yra sutelkti 4-se pagrindinėse apsaugos srityse:

  • maisto higienos: maisto pramonės ir produktų įmonės, nuo ūkių iki restoranų, įskaitant maisto produktų importuotojus į ES, turi laikytis ES maisto srities teisės aktų,
  • gyvūnų sveikatos: gyvūnų augintinių, ūkiuose auginamų gyvūnų sanitarinė kontrolė ir priemonės, laukinių gyvūnų stebėjimas ir ligų valdymas, visų ūkiuose auginamų gyvūnų judėjimo stebėjimas,
  • augalų sveikatos: anksti aptinkant ir likviduojant kenkėjus užkertamas kelias jiems plisti ir užtikrinama, kad sėklos būtų sveikos,
  • teršalų ir likučių: vykdant stebėjimą, neleidžiama užteršti maisto produktų ir gyvūnų pašarų. Nustatytos didžiausios priimtinos teršalų ribos vidaus rinkoje gaminamiems ir importuojamiems maisto produktams ir pašarams.
  • Pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistema (RASFF)
  • Gyvūnų atsekamumo sistema (TRACES)
  • ES pesticidų duomenų bazė
  • Pranešimai apie augalų sveikatą ir perėmimo atvejai (EUROPHYT)

Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) teikia nepriklausomą rizikos vertinimą ir mokslines konsultacijas, kuriomis remiamasi rengiant ES maisto saugos standartus.

Susijusios ES temos