Skip to main content

Siguranța alimentară în UE

Alimente sigure, de la fermă la consumator

Protecția sănătății este obiectivul primordial al tuturor normelor și standardelor UE pentru agricultură, creșterea animalelor și industria alimentară. Legislația europeană acoperă atât întregul lanț de producție și prelucrare a alimentelor de pe teritoriul UE, cât și bunurile importate și exportate.

Statele membre aplică aceste standarde armonizate și instituie controale pentru a asigura respectarea lor. UE auditează aplicarea și eficacitatea legilor și a controalelor și oferă formare autorităților competente de la nivel european și internațional.

Politica și acțiunile UE în domeniul siguranței alimentare vizează 4 axe de protecție:

  • Igiena produselor alimentare: întreprinderile din sectorul alimentar, de la ferme la restaurante, trebuie să respecte legislația UE în domeniul alimentar. Acest lucru este valabil și pentru societățile care importă alimente în UE.
  • Sănătatea animalelor: controalele sanitare și măsurile care vizează animalele de companie, animalele de fermă și animalele sălbatice monitorizează și gestionează bolile și asigură trasabilitatea tuturor animalelor de fermă.
  • Sănătatea plantelor: detectarea și eradicarea dăunătorilor într-o etapă timpurie le împiedică răspândirea și asigură semințe sănătoase.
  • Contaminanți și reziduuri: monitorizarea menține contaminanții la distanță față de alimente și furaje. Limitele maxime acceptabile se aplică atât alimentelor și furajelor produse în UE, cât și celor importate.
  • Sistemul de alertă rapidă pentru alimente și furaje (RASFF)
  • Trasabilitatea animalelor (TRACES)
  • Baza de date a pesticidelor
  • Notificarea interceptărilor și notificări privind sănătatea plantelor (EUROPHYT)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) furnizează evaluări independente ale riscurilor și avize științifice și informează cu privire la standardele de siguranță alimentară ale UE.

Tematici conexe ale UE