Skip to main content

Fødevaresikkerhed i EU

Sikre fødevarer fra jord til bord

Beskyttelse af sundheden er målet med alle EU's love og standarder inden for landbrug, husdyrbrug og fødevareproduktionen. Den omfattende EU-lovgivning dækker hele fødevareproduktions- og fødevareforarbejdningskæden i EU samt importerede og eksporterede varer.

EU-landene gennemfører disse harmoniserede standarder og sørger for kontrol for at håndhæve dem. EU reviderer anvendelsen og effektiviteten af lovene og kontrollerne og sørger for uddannelse til de ansvarlige europæiske og internationale myndigheder.

EU's politik og indsats inden for fødevaresikkerhed har fokus på fire overordnede områder for beskyttelse:

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) sørger for uafhængig risikovurdering og videnskabelig rådgivning, som danner grundlag for EU’s fødevaresikkerhedsstandarder.

Nyheder

12 August 2022
According to a group of Chinese scientists, the detection of a previously unknown, phylogenetically distinct henipavirus, named Langya henipavirus (LayV), was reported in China.

Publikation

Relaterede EU-emner