Pāriet uz galveno saturu

Pārtikas nekaitīgums ES

Pārtikas nekaitīgums no ražotāja līdz patērētājam

ES tiesību akti un standarti lauksaimniecības, lopkopības un pārtikas ražošanas nozarē ir pieņemti ar mērķi aizsargāt sabiedrības veselību. Apjomīgais ES tiesību aktu kopums aptver visu pārtikas produktu ražošanas un pārstrādes ķēdi ES, kā arī importētās un eksportētās preces.

ES valstis īsteno šos saskaņotos standartus un kontrolē to piemērojumu. ES pārbauda tiesību aktu un kontroles pasākumu piemērošanu un efektivitāti, kā arī nodrošina kompetento ES un starptautisko iestāžu apmācību.

ES politika un rīcība pārtikas nekaitīguma jomā aptver 4 galvenās aizsardzības jomas:

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) sniedz neatkarīgus riska novērtējumus un zinātniskus ieteikumus, kas ir pamatā ES pārtikas nekaitīguma standartiem.

Saistītie ES temati